Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki pomaga ljudem vseh starosti k višji kvaliteti življenja in doseganju čim višje stopnje samostojnosti. Delovna terapija na domu predstavlja koncept prihodnosti, katerega prednost je, da ostanete v svojem domačem oz. delovnem okolju in ste deležni terapevtske obravnave, svetovanja in željene podpore na svojem domu.

Zakaj delovna terapija?

Okrnjena samostojnost v vsakdanjem življenju, prostem času, poklicu ali igri pomeni poslabšanje kvalitete življenja.
Delovna terapija na domu Vam pomaga premostiti težave.

Kaj zajema delovna terapija?
Delovna terapija na domu izhaja iz patronažnega načina dela in zajema področja: – skrbi zase,
– produktivnosti, dela, igre in
– prostega časa.

Odvisna je od ocene stanja in vključuje:

– svetovanje, ocenjevanje
– učenje osnovnih dnevnih aktivnosti (samostojnega hranjenja, slačenja, oblačenja, sezuvanja, obuvanja, osebne higiene, pisanje,…)
– učenje širših dnevnih aktivnosti (hišne in gospodinjske aktivnosti, prostočasne aktivnosti, gibanje v prostoru (hoja z oporo ali brez nje), učenje vožnje z invalidskim vozičkom, uporabe ročne proteze, transfer,… In/ ali rokovanje svojcev pri omenjenih aktivnostih)
– funkcionalni terapevtski trening uporabe terapevtskih pripomočkov
– oceno primernosti bivalnega in delovnega okolja ter svetovanje pri odstranjevanju arhitektonskih ovir
– funkcionalno terapijo (telesna vadba, trening percepcije, senzorne stimulacije)
– kognitivno terapijo (trening spomina, koncentracije)
– izdelava in učenje uporabe opornic
– sprostitveno terapijo.
– masažo po potrebi
-delo z energijo

Delovno terapijo izvaja dipl. delovni terapevt Irena Juratovec