Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 

Delodajalec mora na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. To je prizadevanje delodajalca in vseh zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Posebno skrb mora nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih in doječih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ali zdravstvenimi omejitvami. Pri izbiri ukrepov je treba upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni pri delu. 

 

Zakaj vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu?

 

Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v zdravem delovnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k še boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže: zmanjšano izostajanje od dela, večja motivacija, izboljšana produktivnost, lažje zaposlovanje, manjša fluktuacija zaposlenih, pozitivna in skrbna podoba. Raziskave so pokazale, da finančna investicija, namenjena promociji zdravja na delovnem mestu, pripomore k bistvenemu zmanjšanju stroškov odsotnosti z dela.

 

Zdravje kot proces

 

Novo razumevanje zdravja obsega tako duševno, telesno in socialno zdravje ter kakovost življenja. Zdravje ni stanje, ampak je proces. Človeka moramo upoštevati kot celoto, ki ima vrsto potencialov, in ne kot nekoga, ki ga je treba zgolj zaščititi pred boleznijo in poškodbami. Že Ottawska listina je leta 1986 utirala pot tovrstnim spremembam v korist zdravja zaposlenih.

 

Za vas in za vaše zdravje , ter počutje smo pripravili širok izbor storitev.

Odločitev in izbira je vaša s čim si boste popestrili in izboljšali svoje življenje, ter vanj vnesli več zdravja, radosti, veselja.

 

Individualni pristop , kot so terapije , terapevtske masaže, terapevtski raztegi telesa, refleksoterapija, energetsko delo, diagnostika.

Skupinsko delo, kot so dihalne vaje, raztezne vaje, meditacija, energetsko delo, kjer vsakega posameznika naučimo kako si lahko pomaga sam.

Organizacija dogodkov poteka v obliki delavnic, tečajev, team bildinga, predavanj, izletov.

IMG_1040

IMG_1062

 

Promocija na delovnem mestu

Namen :

–          Boljše delovno ozračje v podjetju

–          Zmanjšanje bolniške odsotnosti

–          Življenje brez bolečin

–          Višja motivacija zaposlenih

–          Večja produktivnost­

–          Zmanjšanje stresov

–          Večje zadovoljstvo

 

Z ustreznimi vajami in terapijami pridobimo:

–          Pridobitev notranjega miru

–          Boljšo prekrvavitev

–          Večjo mišično prožnost

–          Pravilno držo telesa

–          Izboljšanje fizičnega in psihičnega stanja

–          Boljšo delovno sposobnost

 

Na  delavnicah, ki so lahko eno ali dvodnevne v naravnem okolju izvajamo :

–          Dihalne vaje

–          Raztezne vaje

–          Protibolečinske terapije

–          Delno terapevtsko masažo hrbtenice

–          Terapevtski razteg

–          Vaje za obvladovanje stresa

–          Motivacijske delavnice

–          Refleksoterapija

–          Energetsko delo kot samopomoč

–          Timsko delo

 

                                                                                                                                                          

 

Življenje je igra, igraj jo! Življenje je izziv, sprejmi ga! Življenje je sen, uresniči ga! Življenje je ljubezen, uživaj jo!